ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.

Strona Główna

 

„Salon Kruszyw” to przedsięwzięcie towarzyszące kieleckim targom Autostrada i Maszbud. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wspólnie z Targami Kielce SA organizują go od 2012 roku.

W naszym zamierzeniu jest to inicjatywa cykliczna, integrująca firmy – z szeroko pojętej branży pozyskania, przeróbki, transportu i wykorzystania kruszyw – prezentujące się na targach w Kielcach, a także osoby i firmy nie uczestniczące w targach. W ramach Salonu będziemy debatować o aktualnych problemach branży.

Otwarci jesteśmy na współpracę z firmami oraz innymi jednostkami przy organizowaniu kolejnych Salonów. Oczekujemy także na zgłaszanie tematów i problemów, które zdaniem Państwa wymagają omówienia w szerszym gronie.

W 2012 r. odbyła się debata dotycząca zmian w przepisach prawa europejskiego i konsekwencjach, jakie z tego wynikają dla polskich producentów materiałów budowlanych, w tym surowców skalnych. Czy jesteśmy na to przygotowani? Debata w gronie ekspertów przybliżyła nas do odpowiedzi na to pytanie.

W 2013 r. poruszaliśmy w specjalistycznej dyskusji panelowej sprawy związane z kruszywami alternatywnymi, wynikające m.in. z polityki surowcowej Unii Europejskiej oraz dotyczące produkcji i wykorzystania kruszyw alternatywnych w Polsce, wspólnie z producentami takich kruszyw.

W 2014 r. tematem debaty były zagadnienia związane z praktycznymi działaniami wynikającymi z zapisów ustawy o odpadach wydobywczych oraz ostatnich rozporządzeń z nią związanych. Instytut przygotował tematyczne wystąpienia dotyczące istotnych problemów z jakimi borykają się firmy wydobywcze.

W 2015 r.debata była ukierunkowana na pełne wykorzystanie surowców w procesie produkcji górnictwa skalnego.

W 2016 r.debata była ukierunkowana na nowe kierunki w budownictwie drogowym, które są obecnie propagowane na rozjaśnienie warstwy powierzchniowej dróg poprzez zastosowania jasnego kruszywa.

Wiele miejsca na swych łamach poświęcają poszczególnym debatom czasopisma specjalistyczne patronujące tej imprezie.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w naszych dotychczasowych debatach i zapraszam na kolejną, szóstą, w dniu 10 maja 2017 r.
 

p. o. Dyrektora Instytutu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski

 

Na górnym menu znajdują się linki do informacji dotyczących kolejnych edycji
lub należy kliknąć na zaznaczony kolorem rok w powyższym tekście.

 

PARTNERZY MEDIALNI