ORGANIZATORZY
Ł-IMBiGSTARGI KIELCE S.A.


O Salonie

 

„Salon Kruszyw” to przedsięwzięcie towarzyszące kieleckim targom Autostrada i Maszbud. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wspólnie z Targami Kielce S.A. organizują go od 2012 roku.

W naszym zamierzeniu jest to inicjatywa cykliczna, integrująca firmy – z szeroko pojętej branży pozyskania, przeróbki, transportu i wykorzystania kruszyw – prezentujące się na targach w Kielcach, a także osoby i firmy nie uczestniczące w targach. W ramach Salonu będziemy debatować o aktualnych problemach branży.

Otwarci jesteśmy na współpracę z firmami oraz innymi jednostkami przy organizowaniu kolejnych Salonów. Oczekujemy także na zgłaszanie tematów i problemów, które zdaniem Państwa wymagają omówienia w szerszym gronie.

Wiele miejsca na swych łamach poświęcają poszczególnym debatom czasopisma specjalistyczne oraz inne media patronujące tej imprezie.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w naszych dotychczasowych debatach.

Mam nadzieję, że wydarzenia "Salonu Kruszyw" zdobywają Państwa uznanie.

Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski

Na górnym menu znajdują się linki do informacji dotyczących kolejnych edycji
lub należy kliknąć na zaznaczony kolorem rok w poniższym tekście.

Debaty poprzednich edycji „Salonu Kruszyw"

W 2012 r. odbyła się debata dotycząca zmian w przepisach prawa europejskiego i konsekwencjach, jakie z tego wynikają dla polskich producentów materiałów budowlanych, w tym surowców skalnych. Czy jesteśmy na to przygotowani? Debata w gronie ekspertów przybliżyła nas do odpowiedzi na to pytanie.

W 2013 r. poruszaliśmy w specjalistycznej dyskusji panelowej sprawy związane z kruszywami alternatywnymi, wynikające m.in. z polityki surowcowej Unii Europejskiej oraz dotyczące produkcji i wykorzystania kruszyw alternatywnych w Polsce, wspólnie z producentami takich kruszyw.

W 2014 r. tematem debaty były zagadnienia związane z praktycznymi działaniami wynikającymi z zapisów ustawy o odpadach wydobywczych oraz ostatnich rozporządzeń z nią związanych. Instytut przygotował tematyczne wystąpienia dotyczące istotnych problemów z jakimi borykają się firmy wydobywcze.

W 2015 r. uczestnicy debaty dyskutowali jak w pełni wykorzystać surowce w procesie produkcji górnictwa skalnego.

W 2016 r. debata była ukierunkowana na nowe kierunki w budownictwie drogowym, które były ukierunkowane na rozjaśnienie warstwy powierzchniowej dróg poprzez zastosowania jasnego kruszywa.

W 2017 r. debata „Jak być lepszym w branży …” poruszała zagadnienia dobrych praktyk, zrównoważonego rozwoju, dbałości o jakość produkcji oraz bezpieczeństwa pracy.

W 2018 r. odbyły się trzy wydarzenia. Prezentacje w ramach tematu "Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym" poruszały zagadnienia związane z wykorzystaniem i technologiami związanymi z wykorzystaniem surowców z recyklingu w budowie dróg. Debata "Zagospodarowanie trudno zbywalnych drobnych frakcji kruszyw" ukazała jaka jest skala problemu jeśli chodzi o ilość i jakość trudno zbywalnych asortymentów kruszyw, a także jak kształtuje się sytuacja w poszczególnych regionach kraju oraz pokazała sposoby zagospodarowania tych słabo zbywalnych frakcji kruszyw. "Prezentacja dobrych praktyk". Tę debatę koordynował Kluczowy Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

PARTNERZY MEDIALNI 2012-18