Otwarta debata

Znowelizowane zasady obrotu kruszywami

9 maja 2012 roku, godz. 11:00 – 13:00, hala E – agora  (przy wyjściu na teren otwarty)  

Nowelizacja prawa Unii Europejskiej (w tym przede wszystkim zastąpienie Dyrektywy budowlanej 89/106/EEC Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011) związanego z produkcją wyrobów budowlanych, wprowadzaniem ich do obrotu oraz z oceną zgodności tej grupy wyrobów, wymaga dokładnej informacji przygotowanej na potrzeby różnych środowisk oraz wymiany poglądów kompetentnych przedstawicieli różnych stron zainteresowanych tymi zagadnieniami.

W trakcie wystawy „Salon Kruszyw 2012” odbyła się otwarta debata, w ramach której przeprowadzono dyskusję panelową przedstawicieli organów centralnych, nadzoru rynku oraz przedstawicieli firm: producentów kruszyw, wytwórców mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonawców dróg oraz przedstawicieli IMBiGS.

IMBiGS, jako jednostka prowadząca w ramach swojej działalności zarówno badania jak też certyfikację wielu grup wyrobów budowlanych, czuje się zobowiązany do rozpowszechniania tych informacji, zarówno dla dobra producentów a także dla innych podmiotów upoważnionych do wprowadzania i obrotu wyrobów budowlany.

Dość istotne różnice wobec poprzedniego stanu prawnego dotyczą podmiotów wprowadzających wyroby na rynek (producentów, dystrybutorów, importerów, upoważnionych przedstawicieli), w tym także ich obowiązków i praw. Nowe przepisy dodatkowo wymagają zarówno po stronie producenta jak też i odbiorcy sprecyzowania właściwości użytkowych wyrobu do jego zamierzonego zastosowania.

 

PATRONATY PRASOWE