ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.

Otwarta debata

Kruszywa alternatywne – za i przeciw

22 maja 2013 r., godz. 11:00 – 15:00, hala E – agora, przy wyjściu na teren otwarty

Polityka surowcowa Unii Europejskiej zawarta w dokumencie „Inicjatywa Surowcowa", w jednym z jej filarów, przewiduje maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych w technologiach ekoinwestycyjnych do wytwarzania wyrobów o jakości nie ustępującej wyrobom z surowców naturalnych.

Takie podejście dominuje również w Strategii "Europa 2020" zastępującej Strategię Lizbońską. Dlatego, w założeniach do krajowej Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki jednym z kluczowych obszarów jest wykorzystanie wszystkich surowców, w tym surowców wtórnych.

W trakcie wystawy „Salon Kruszyw 2013" odbyła się otwarta Debata, w ramach której przeprowadzono dyskusję panelową przedstawicieli: jednostek naukowych
– w tym IMBiGS, inwestorów, biur projektowych, wykonawców oraz producentów kruszyw alternatywnych. Była to wymiana poglądów kompetentnych przedstawicieli różnych stron umożliwiająca w niedalekiej przyszłości zdecydowanie lepsze wykorzystywanie kruszyw alternatywnych w budownictwie drogowym i infrastrukturze.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami, relacją, fotoreportażem oraz prezentacjami:
  1. Góralczyk S., Kukielska D.: Surowce wtórne bazą zasobową do produkcji kruszyw,
  2. Uzunow E.: Warunki stosowania odpadów w budownictwie - kruszywa alternatywne,
  3. Lech B.: Dla nas nie ma odpadów - są surowce (prezentacja jest udostępniana przez autorkę),
  4. Bem W.: Kruszywa z żużli pomiedziowych,
  5. Ciołczyk A.: Produkty firmy HALLER.

PATRONATY PRASOWE