ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.

Debata

Ustawa o odpadach wydobywczych w praktyce

15 maja 2014 r., godz. 11:30 – 14:15, hala E – agora, przy wyjściu na teren otwarty

Obowiązująca ustawa o odpadach wydobywczych nakłada na właścicieli odpadów szereg obowiązków. Podmioty, których działalność powoduje powstawanie odpadów wydobywczych, zobowiązane są do wdrożenia odpowiednich sposobów postępowania, w celu całkowitego wyeliminowania lub ograniczenia do minimum wytwarzania odpadów.

Sposoby te należy stosować na etapach: poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki oraz magazynowania. Ograniczanie negatywnego wpływ
na środowisko, życie i zdrowie ludzi oraz zapobieganie lub zmniejszanie wszelkich niekorzystnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi związanych z wytwarzaniem odpadów wydobywczych leży po stronie właścicieli odpadów.
A jak to wygląda w praktyce?

Działania jakie należy wykonać nie zawsze są zrozumiałe. Informacje, które zostały przedstawione przez IMBiGS, miały zainicjować dyskusję podczas debaty i pomóc właścicielom odpadów pokonać te trudności oraz wskazać kto może ich w tym wesprzeć.

Debata została skierowana do:
– wytwórców odpadów wydobywczych w górnictwie,
– podmiotów, które są zainteresowane działalnością polegającą
na zagospodarowaniu odpadów wydobywczych,
– jednostek administracji państwowej, które nadzorują prawidłowość
gospodarki odpadami,
– specjalistów zajmujących się tą tematyką.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem, referatami oraz fotoreportażem z tegorocznej debaty.

PATRONATY PRASOWE

Patron Medialny