ORGANIZATORZY
IMBIGS
PZPK
TARGI KIELCE S.A.

Debata

Pełne wykorzystanie surowców

14 maja 2015 r., godz. 11:00 – 14:00, hala E
agora, przy wyjściu na teren otwarty

Człowiek nie może funkcjonować bez wydobycia i przetwarzania surowców. Dotyczy to również kruszyw, stanowiących ponad połowę wolumenu ilościowego wydobywanych w świecie kopalin.
Wiele czynników wpływa na znaczny wzrost zapotrzebowania, ale i ograniczenie w dostępie do surowców. Dlatego tak ważne są racjonalna gospodarka złożami kopalin oraz dbałość o ich zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Produkcja kruszyw, taniego, powszechnie stosowanego, dostępnego wyrobu budowlanego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, przede wszystkim szeroko rozumianego budownictwa. Oczekiwania społeczeństwa w obrębie Unii Europejskiej zmierzają do pełnego wykorzystania surowców. Kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, dysponują jeszcze wystarczającym zapleczem surowcowym w obszarze kruszyw. Myślenie o przyszłych pokoleniach nakazuje jednakże dążyć do osiągnięcia w przyszłości poziomu „zero odpadów”.

Tematem przewodnim tegorocznej Debaty na Salonie Kruszyw była prezentacja i realizacja celu nadrzędnego branży, jakim jest pełne wykorzystanie surowców. Przedstawiono ten problem z pozycji prawa, istniejącego poziomu zapotrzebowania i technologii, wspartej doświadczeniami wiodących producentów kruszyw, wynikającymi z ich współpracy z zamawiającymi, dla których kruszywa są ważnym wyrobem budowlanym.

Debata została skierowana do:
– producentów kruszyw,
– odbiorców kruszyw,
– podmiotów, które są zainteresowane wykorzystaniem surowców ubocznych 
   przy produkcji kruszyw,
– jednostek administracji państwowej i samorządowej, które mogą
   zagospodarowywać surowce uboczne,
– projektantów i technologów budownictwa drogowego,
– specjalistów zajmujących się tą tematyką,
– przedstawicieli prasy specjalistycznej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem oraz fotoreportażem z tegorocznej debaty.

PARTNERZY MEDIALNI