Debata

Kruszywa do rozjaśniania nawierzchni drogowych

1 czerwca 2016 r., godz. 11:00 – 14:00, Targi Kielce, ul. Zakładowa 1 - Hala E
– agora, przy wyjściu na teren otwarty

Nowym kierunkiem w budownictwie drogowym, który jest obecnie propagowany, jest rozjaśnienie warstwy powierzchniowej dróg poprzez zastosowania jasnego kruszywa.

Europejskie doświadczenia w tym zakresie wykazują, że jasne nawierzchnie nie tylko powodują zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, ale także generują znaczące oszczędności w zużyciu energii w trakcie użytkowania, związane z możliwością zmniejszenia mocy źródeł światła i odległości pomiędzy nimi przy zachowaniu wymaganego poziomu oświetla. Dodatkowo możliwe jest zwiększenie trwałości (długowieczności) nawierzchni.

Podstawowa oferta rynkowa w tym zakresie to sztuczne kruszywo powstające poprzez spiekanie krzemieni, które charakteryzuje się następującymi parametrami:
- bardzo jasny kolor, praktycznie biały,
- wysoki wskaźnik luminancji > 0,40 [(cd/m2)/lx],
- niewielki spadek luminancji, w stanie wilgotnym (20%),
- wysoki wskaźnik PSV (57).

Oferowane kruszywo ma jedną, podstawową wadę – jest dużo droższe od typowych kruszyw naturalnych. Oferty cenowe mieszczą się w granicach od 57 do 80 €/t. 
Na rynku krajowym nie ma producenta takiego kruszywa.

W gronie fachowców omówiono przedstawioną problematykę, wymieniono doświadczenia, oceniono pojawiające się tendencje. Wykazano, że właściwą drogą do wytwarzania jasnych kruszyw o jakości porównywalnej z produktami zagranicznymi jest wytwarzanie kruszyw sztucznych z zastosowaniem procesów przemysłowych. W Polsce są wprawdzie firmy, które oferują określone kruszywa naturalne jako „jasne", ale jeśli porównać parametry tych kruszyw z parametrami kruszyw firm zachodnich można jedynie uznać, że jest to substytut znacznie odbiegający jakością zarówno w zakresie wskaźnika luminancji jak i parametrów mechanicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem oraz fotoreportażem z tegorocznej debaty.

Z wygłoszonymi referatami można zapoznać się na stronie: Program debaty

 

PARTNERZY MEDIALNI