ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.
KLASTER GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU

Debata

Jak być lepszym w branży…

10 maja 2017 r., godz. 11:30, Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Hala E
– agora, przy wyjściu na teren otwarty

„Salon Kruszyw” to przedsięwzięcie towarzyszące kieleckim targom Autostrada i Maszbud od 2012 roku. Tegoroczna edycja miała  poszerzoną, trzydniową formułę.

Dotychczasowi organizatorzy - Targi Kielce  i Instytut  we  współpracy z Kluczowym Klastrem Gospodarki Opadowej i Recyklingu - zorganizowali Salon Kruszyw z bogatym programem merytorycznym tradycyjnie już na Agorze w Hali E na terenie Targów Kielce.

Głównym wydarzeniem  spotkania specjalistów  podejmującego bardzo szeroką tematykę (całość pod nazwą Salon Kruszyw) była  Debata - w tym roku pod hasłem
„Jak być lepszym w branży…”,  poruszająca zagadnienia dobrych praktyk, zrównoważonego rozwoju, dbałości o jakość produkcji  oraz bezpieczeństwa pracy.

Jako pierwszy wystąpił Pan Michał Filipczyk (IMBiGS), który zaproponował zintegrowane raportowanie dla przedsiębiorstw z branży surowców skalnych. Odpowiednio wykonany raport zintegrowany może służyć przedsiębiorstwom wielotorowo:
-  jako element polityki wewnętrznej, który  pozwala pracownikom zrozumieć cele firmy;
- jako jasny przekaz dla lokalnych społeczności określający politykę firmy z branży,
która często jest odbierana negatywnie przez mieszkańców;
-  jako forma promocji skierowana do klientów obecnych i przyszłych.

Drugim prelegentem był Prezes  Polskiego Związku Producentów Kruszyw Pan Aleksander Kabziński, który zaprezentował znak branżowy Solidne Kruszywa. Odznaczenie to ma służyć promocji etycznej postawy w branży kruszywowej. Celem wyróżnienia jest promowanie pozytywnych działań wśród producentów wszystkich rodzajów kruszyw oraz wysokiej jakości wyrobów (uwzględniając  różnorodność surowców i ich ograniczenia). Celem nadrzędnym wg Pana Aleksandra Kabzińskiego jest „…stworzenie rynku jakości, w miejsce wyłącznie rynku ilości”. Pierwsze odznaczenia zostaną uroczyście wręczone 22 czerwca br. rozdane podczas Zgromadzenia Polskiego Związku Producentów Kruszyw w Krakowie.

Następnie zaprezentowali się Panowie Przemysław Tomaszewski i Przemysław Bryła przedstawiając własne bogate doświadczenia związane z działalnością na rzecz bezpieczeństwa pracy. Specjaliści podkreślili wagę zbudowania odpowiedniej świadomości oraz  zaangażowania wszystkich pracowników, ponieważ to od każdego z nich może zależeć zdrowie i życie współpracowników. Ponadto licznie zebrani słuchacze usłyszeli, jak może wyglądać realizacja zasad bezpieczeństwa pracy w dużym międzynarodowym koncernie, jakim jest Lafarge-Holcim, jeden z liderów w naszym kraju.

Po tej części spotkania Pan dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS rozpoczął właściwą Debatę od przewrotnego pytania „Czy warto być lepszym w branży…?”. Podsumowywując wypowiedzi dyskutantów można przyjąć, że  "choć wydawałoby się, iż łatwiej działać niezgodnie z zasadami i etyką branżową, to jednak patrząc długofalowo na działania przedsiębiorców w branży, warto być odbieranym jako solidny i wiarygodny producent kruszywa".

Podczas trwania Salonu Kruszyw odbywały się także spotkania, prezentacje specjalistów i dyskusje, zarówno z branży kruszywowej, jak i gospodarki odpadami oraz recyklingu. Inspirowanymi i koordynowanymi przez Kluczowy Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu tematami  wiodącymi pierwszego i trzeciego dnia Salonu Kruszyw były:

Zagospodarowanie odpadów dla drogownictwa”

„Kiedy odpad staje się produktem”

Członkom Klastra oraz wszystkim osobom zainteresowanym prezentowaną tematyką stworzono warunki do tzw. rozmów stolikowych pozwalających na swobodne merytoryczne dyskusje przy kawie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotoreportażem z tej debaty.

PARTNERZY MEDIALNI