ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.
KLASTER GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU

Wydarzenia Salonu Kruszyw:

Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym

8 maja 2018 r., godz. 11:00, Targi Kielce, ul. Zakładowa 1 - Hala E
– agora, środek hali - wyspa, stoisko nr E-46

Odbywały się w tym dniu spotkania, dyskusje i prezentacje specjalistów zarówno z branży kruszywowej, jak i gospodarki odpadami oraz recyklingu. Koordynatorem był Kluczowy Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Zobacz program >>


Zagospodarowanie trudno zbywalnych drobnych frakcji kruszyw - DEBATA

9 maja 2018 r., godz. 11:00, Targi Kielce, ul. Zakładowa 1 - Hala E
– agora, środek hali - wyspa, stoisko nr E-46

W obszarze kruszyw naturalnych (piaskowo-żwirowych) problem ze zbytem frakcji drobnych występował i występuje w sposób ciągły od wielu lat, a właściwie od zawsze. Wynika on z naturalnego uziarnienia złóż, szczególnie dużego udziału frakcji drobnych, piaskowych, w sytuacji, gdy na ten asortyment zapotrzebowanie odbiorców kruszyw jest mniejsze niż na inne kruszywa.

To ograniczone zapotrzebowanie na drobne frakcje kruszyw (tak w budownictwie ogólnym, przemysłowym, jak i infrastrukturalnym) wpływa na problemy ze zbytem, co odbija się na kondycji ekonomicznej zakładów.

Podczas Debaty określono jaka jest skala problemu jeśli chodzi o ilość i jakość trudno zbywalnych asortymentów kruszyw, a także jak kształtuje się sytuacja w poszczególnych regionach. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są możliwości i kierunki zagospodarowania tych asortymentów. Przedstawione zostały konkretne technologie zagospodarowania kruszyw drobnych.

Zobacz program >>

PODSUMOWANIE DEBATY >>

Prezentacja dobrych praktyk - DEBATA

10 maja 2018 r., godz. 11:00, Targi Kielce, ul. Zakładowa 1 - Hala E
– agora, środek hali - wyspa, stoisko nr E-46

Koordynatorem debaty specjalistów z udziałem przedstawicieli członków klastra był Kluczowy Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.


Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w „Salonie Kruszyw” i i wzięli udział w Debatach.


Zaktualizowano: 2018-05-17

PARTNERZY MEDIALNI