ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.


PARTNERBioeko Grupa TAURON sp. z.o.o.Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Wydarzenia Salonu Kruszyw:

Spotkania Brokerskie podczas XXV Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA

14 maja 2019 r., godz. 10:00 - 13.00, Targi Kielce, ul. Zakładowa 1 - Hala E
– agora, środek hali - wyspa, stoisko nr E-46

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach brokerskich podczas XXV Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje>>


ZMIENIONE WYMAGANIA DLA KRUSZYW
nowe dokumenty – nowe podejście – szanse i ryzyka - DEBATA

15 maja 2019 r., godz. 11:00, Targi Kielce, ul. Zakładowa 1 - Hala E
– agora, środek hali - wyspa, stoisko nr E-46

Latem 2018 r. Komitet Techniczny nr 108 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zatwierdził wersje czterech norm zawierających wymagania dla kruszyw stosowanych w budownictwie:

  • FprEN 12620:2017 „Aggregates for concrete”
  • AprEN 13043:2015 „Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfi elds and other traffi cked areas”
  • FprEN 13139:2017 „Aggregates for mortar”
  • FprEN 13242:2017 „Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction”

W tym samym czasie wprowadzona została norma PN-EN 16236:2018-08 „Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych (AVCP) kruszyw – Badanie typu i zakładowa kontrola produkcji” oraz Ogólna Specyfikacja Techniczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Tematem przewodnim Debaty będą zmienione wymagania dla kruszyw na podstawie wprowadzanych dokumentów.
W Debacie wezmą udział naukowcy z IMBiGS, przodującego instytutu w obszarze górnictwa skalnego. Nasi prelegenci przedstawią analizę zmian w normach oraz ich praktyczne skutki. Poinformują o nowych źródłach surowców do produkcji kruszyw, zgodnie z wytycznymi zawartymi w załącznikach do norm. Omówią korzyści, ale również zagrożenia związane z zaproponowanymi rozwiązaniami, w tym możliwością stosowania innych niż dotąd rodzajów surowców do produkcji kruszyw. Omówione zostaną również zmiany wymagań dla zakładowej kontroli produkcji kruszyw. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe obowiązki producentów dotyczące zakładowej kontroli produkcji kruszyw.
W kontekście zastosowania kruszyw zapewne przydatna będzie prezentacja dotycząca ryzyk związanych z reakcją niektórych kruszyw użytych do warstwy ścieralnej nawierzchni z kwaśnym środowiskiem asfaltowym w otoczeniu czynników środowiskowych. Prezentację „Przeobrażenia mineralne w kruszywach naturalnych w kwaśnym środowisku asfaltowych warstw ścieralnych” wygłosi dr Bartłomiej Grzesik z Politechniki Śląskiej.

 

ZMIENIONE WYMAGANIA DLA KRUSZYW

nowe dokumenty – nowe podejście – szanse i ryzyka

PARTNERZY MEDIALNI