ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.

Forma debaty

Dyskusja panelowa specjalistów, przedstawicieli: jednostek naukowych, inwestorów, biur projektowych, wykonawców oraz producentów kruszyw alternatywnych. Słuchaczami – uczestnikami Debaty byli zaproszeni goście, przedstawiciele prasy specjalistycznej, jak i inne zainteresowane osoby.

Po prezentacjach dotyczących m.in. Strategii Surowcowej UE nastąpiły 15 min. prezentacje producentów kruszyw. Było to przyczynkiem do dyskusji panelowej.

 

PATRONATY PRASOWE