ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.
KLASTER GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU

Forma spotkania

 

Salon Kruszyw  w 2017 r. organizowany  jest w nieco zmienionej formie ale tradycyjnie na Agorze w Hali E na terenie Targów Kielce przy ul. Zakładowej 1 w trakcie trwania Targów Autostrada 2017 r. ( 9 -11 maja 2017 r.).

Organizatorzy Salonu - Targi Kielce oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uczestnictwa w organizacji tegorocznej edycji zaprosili Kluczowy Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. W efekcie tej współpracy Salon przekształci się w trzydniowe przedsięwzięcie z Debatą „Jak być lepszym w branży …. „   głównym wydarzeniem Salonu podczas drugiego dnia Targów.

Program  Salonu przewiduje   podczas tych 3 dni trwania Salonu spotkania  specjalistów zarówno z branży kruszywowej jak i gospodarki odpadami i recyklingu w wielu aspektach ściśle ze sobą powiązanych.

Panele dyskusyjne, spotkania eksperckie  czy też krótkie  seminaria służyć będą wymianie poglądów, nawiązaniu kontaktów, rozwiązywaniu problemów  i być może przyczynią się do podjęcia współpracy  i wdrażania nowych innowacyjnych rozwiązań.

PARTNERZY MEDIALNI