ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.
KLASTER GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU

Forma spotkania

Salon Kruszyw w 2018 r. organizowany jest w nieco zmienionej formie, ale tradycyjnie na Agorze w Hali E, na terenie Targów Kielce przy ul. Zakładowej 1, podczas trwania Targów Autostrada-Polska 2018 w dniach 8-10.05.2018 r.

Organizatorzy Salonu - Targi Kielce oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uczestnictwa w organizacji tegorocznej edycji zaprosili, jak w 2017 r, Kluczowy Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. W efekcie tej współpracy Salon przekształcił się w trzydniowe przedsięwzięcie.

Program Salonu przewidywał podczas tych 3 dni trwania Salonu spotkania specjalistów zarówno z branży kruszywowej jak i gospodarki odpadami i recyklingu w wielu aspektach ściśle ze sobą powiązanych.

Panele dyskusyjne, spotkania eksperckie, rozmowy "stolikowe" czy też krótkie seminaria służyły wymianie poglądów, nawiązaniu kontaktów, rozwiązywaniu problemów i być może przyczyniły się do podjęcia współpracy i wdrażania nowych innowacyjnych rozwiązań.

PARTNERZY MEDIALNI