ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.

Fotoreportaż

Fot. 1. Debatę otworzyli: Stefan Góralczyk - Dyrektor IMBiGS oraz Dariusz Michalak - Dyrektor Wydziału Targów, Targi Kielce S.A.

Fot. 2. W debacie uczestniczyło ponad 90 osób

Fot. 3. Prezentację wprowadzającą przedstawiła Danuta Kukielska (IMBiGS)

Fot. 4. Elzbieta Uzunow przedstawiła prezentację dotyczącą odpadów w budownictwie

Fot. 5. Firmę Ekoprod Sp. z o.o. reprezentował Piotr Sobczyński

Fot. 6. Prezentację firmy Haldex S.A. przedstawiła Barbara Lech

Fot. 7. O kruszywach firmy Haller S.A. mówił Adrian Ciołczyk

Fot. 8. Włodzimierz Bem przedstawił prezentację firmy KGHM Ecoren S.A.

Fot. 9. Debata panelowa specjalistów. Od lewej, prowadzący debatę Stefan Góralczyk, Elżbieta Uzunow (IMBiGS), Zenon Szczepaniak (IBDiM), Tomasz Gawenda (AGH), Mariusz Dyka (Starostwo Powiatowe w Gliwicach), Sebastian Witczak (TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o.)

PATRONATY PRASOWE