ORGANIZATORZY
IMBIGS
PZPK
TARGI KIELCE S.A.

Fotoreportaż

Fot. 1. Rejestracja uczestników – p. Małgorzata Jaskulska

Fot. 2. Otwarcie – od lewej: prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw Aleksander Kabziński; dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS; Dyrektor Wydziału Targów Kielce Dariusz Michalak

Fot. 3. W debacie udział wzięło 89 osób

Fot. 4. Dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS swoje wystąpienie poświęcił bezodpadowemu zagospodarowaniu bazy surowcowej.

Fot. 5. Prezes Aleksander Kabziński wygłosił referat dotyczący całkowitego wykorzystania surowców i racjonalnej gospodarki odpadami wydobywczymi oraz uwarunkowań prawnych (w imieniu p. Huberta Szwarza)

Fot. 6. Referat o technologiach przeróbki wygłosił Jarosław Stankiewicz (IMBiGS)

Fot. 6a. Referat o nowych zastosowaniach pulpy piaskowej wygłosiła p. Jadwiga Szuba z firmy Górażdże kruszywa Sp. z o.o.

Fot. 6b. Pan Paweł Chrapek przedstawił doświadczenia i realizacje firmy Cemex Polska Sp. z o.o.

Fot. 7. Referat o wykorzystaniu odpadów wydobywczych wygłosiła p. Barbara Lech z firmy Haldex S.A.

Fot. 8. Stanowisko Kopalni Wapienia Morawica S.A. przedstawił p. Roman Suchenia.

Fot. 9. Dyskusja panelowa

Fot. 10. Dyskusja panelowa

Fot. 11. Dyskusja panelowa

Fot. 12. Prezes Aleksander Kabziński odpowiada na głosu z sali

Fot. 13. W dyskusji uczestniczył prof. Wiesław Kozioł (AGH)i

PARTNERZY MEDIALNI