Fotoreportaż

Otwarcie – prezes Andrzej Mochoń

Otwarcie – dyr. Marek Gajewski

Recepcja Salonu

Uczestnicy Salonu

Moderator dyskusji - Elżbieta Uzunow

Dariusz Gałązka z GDKDiA

Piotr Miduch (CEBEL)

Erwin Filipczyk

Michał Filipczyk (IMBiGS)

Jarosław Stankiewicz (IMBiGS)

j.w.

Dyskusja po debacie

PARTNERZY MEDIALNI