Kontakt

 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa

NIP 525-000-85-19, Regon 000057773, KRS 0000043477


Zgłoszenia udziału

  Małgorzata Jaskulska

  tel. 22 843 02 01 w. 368

  e-mail: m.jaskulska@imbigs.pl

  Zakład Wydawnictw i Promocji IMBiGS

 

Informacje merytoryczne

  inż. Wojciech Wójtowicz

  tel. 22 843 02 01 w. 418, 204

  e-mail: w.wojtowicz@imbigs.pl

  Ośrodek Certyfikacji IMBiGS

 

Organizacja, promocja i reklama

  Ryszard Kwiecień

  tel. 602 390 703

  e-mail: r.kwiecien@imbigs.pl

  Zakład Wydawnictw i Promocji IMBiGS

 

PATRONATY PRASOWE