ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.
KLASTER GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU

Kontakt

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa

NIP 525-000-85-19, Regon 000057773, KRS 0000043477


Sekretariat debaty

Koordynator Salonu Kruszyw

mgr inż. Małgorzata Barańska

tel. 22 843 02 01 w. 469

e-mail: m.baranska@imbigs.pl

Zakład Wydawnictw i Promocji IMBiGS

PARTNERZY MEDIALNI