Prelegenci panelu dyskusyjnego

 

Moderatorem dyskusji panelowej będzie  dr Stefan Góralczyk – Dyrektor IMBiGS

 

Goście zaproszeni do udziału w dyskusji panelowej:


Andrzej Wiśniewski – przedstawiciel Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

Anna Wilczewska – przedstawicielka Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Zastępca Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych,

Aldona Mizgalska – przedstawicielka producenta kruszyw i firmy budowy dróg, COLAS Polska Sp. z o.o.,

Jadwiga Szuba – przedstawicielka producenta kruszyw i cementu, Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.,

Łukasz Leśnik – przedstawiciel producenta kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych, firmy budowy dróg, Eurovia Kruszywa SA,

Marek Krajewski – przedstawiciel producenta kruszyw Grupy Lafarge – Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.,

Wojciech Wójtowicz – przedstawiciel jednostki badawczej i certyfikującej, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS).

PATRONATY PRASOWE