ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.

Prelegenci panelu dyskusyjnego

 

Moderatorem dyskusji panelowej będzie:
  

       Stefan Góralczyk
       Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

 

Eksperci zaproszeni do udziału w dyskusji panelowej:

 • Leszek Rafalski 
   – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów;
 • Mariusz Dyka 
  – Przewodniczący Komisji Ekologii - Śląski Związek Gmin i Powiatów,
  – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
     - Starostwo Powiatowe w Gliwicach;
 • Tomasz Gawenda 
   –  Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa  i Geoinżynierii;
 • Sebastian Witczak
   TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o. o.
  - współpraca z firmą STRABAG;
 • Elżbieta Uzunow 
  – Zakład Górnictwa Skalnego, Instytut Mechanizacji Budownictwa
     i Górnictwa Skalnego;
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
  (w trakcie potwierdzania).

 

                               

PATRONATY PRASOWE