Program ramowy

 

11:00 - 11:20

Otwarcie Salonu Kruszyw i Debaty
– przywitanie gości i uczestników

– wystąpienia organizatorów: IMBiGS / Targi Kielce

 

11:20 - 12:20

Blok I – „Problemy nowelizacji uwarunkowań prawnych przy wprowadzaniu wyrobów do obrotu”

– prezentacja, zagadnienia do dyskusji

– dyskusja panelowa + pytania uczestników

 

12:20 - 13:00

Blok II – „Zadania nadzoru rynku wyrobów budowlanych”

– prezentacja, zagadnienia do dyskusji

– dyskusja panelowa + pytania uczestników

 

13:00 - 13:30

Podsumowanie debaty

 

13:30 - 14:00

Zakończenie debaty, poczęstunek

 

PATRONATY PRASOWE