ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.

Program ramowy

  

22 maja 2013 r., od godz. 11:00 do 15:00, hala E – agora, przy wyjściu na teren otwarty

 

 

  11:00 - 11:20

  Otwarcie Salonu Kruszyw i Debaty   

  – przywitanie   gości i  uczestników,   

  – wystąpienia organizatorów: IMBiGS / Targi Kielce.

 

  11:20 - 11:40

  Prezentacje wprowadzające:

 „Surowce wtórne bazą zasobową do produkcji
  kruszyw” 
  Stefan Góralczyk, Danuta Kukielska – IMBiGS;

„Odpady w budownictwie – kruszywa alternatywne” 
 
Elżbieta Uzunow – IMBiGS.

 

  11:40 - 12:30

  Kruszyw alternatywne

  prezentacje producentów:

  - EkoProd Sp. z o.o.

  - Haldex S.A. i Haller S.A.

  - KGHM Ecoren S.A.

          

  12:30 - 14:00 

  Debata panelowa ekspertów

  + pytania uczestników

 

  14:00 - 14:30

  Podsumowanie i zakończenie Debaty

 

 

14:30 - 15:00 

  Poczęstunek

 

 

PATRONATY PRASOWE