ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.

Program

 

15 maja 2014 r., od godz. 11:30 do 14:15 

hala E – agora, przy wyjściu na teren otwarty

Program zaktualizowano 6 maja br.

 

  11:30 - 11:45

 Otwarcie Salonu Kruszyw i Debaty   

  – przywitanie gości i uczestników
  – wystąpienia organizatorów: IMBiGS i Targi Kielce

  11:45 - 12:00

Prezentacja wprowadzająca

Dyrektor Instytutu dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS

  12:00 - 12:15

Nowe uregulowania prawne dotyczące odpadów wydobywczych – praktyczne wnioski

Łukasz Chrobak, IMBiGS – Zakład Górnictwa Skalnego

  12:15 - 12:30

Zagospodarowanie odpadów wydobywczych jako podstawowy obowiązek wytwórcy odpadów – praktyczne działania w tym kierunku

Wojciech Sobko, IMBiGS – Centrum Gospodarki Odpadami
i Zarządzania Środowiskowego

  12:30 - 12:45

Niektóre aspekty gospodarowania odpadami wydobywczymi w kopalniach odkrywkowych górnictwa skalnego

Ireneusz Biel – PROGÓR 

  12:45 - 13:00

Czy, kiedy i dlaczego, odpady wydobywcze są obciążeniem dla przedsiębiorcy górniczego

Aleksander Kabziński - Polski Związek Producentów Kruszyw

  13:00 - 13:15

Odpady wydobywcze w górnictwie skalnym – analiza wymagań prawnych i możliwych działań w celu ograniczania ilości odpadów składowanych

Michał Filipczyk, IMBiGS – Zakład Górnictwa Skalnego

  13:15 - 13:30

Metodologia badań odpadów wydobywczych, obowiązki
i realne działania w tym zakresie

Anna Balcerkiewicz, IMBiGS – Laboratorium Surowców
i Wyrobów Budowlanych

  13:30 - 13:45

przemyslskalny.pl – Internetowy serwis informacyjny dla branży wydobywczej

Mirosław Hałdys

 13:45 - 14:15

Podsumowanie i zakończenie Debaty 

 

PATRONATY PRASOWE

Patron Medialny