ORGANIZATORZY
IMBIGS
PZPK
TARGI KIELCE S.A.

Program debaty

 

14 maja 2015 r., od godz. 11:00 do 14:00

hala E – agora, przy wyjściu na teren otwarty

 

 

11:00 - 11:10

Otwarcie

– przywitanie gości i uczestników przez organizatorów:
   IMBiGS, PZPK i Targi Kielce

11:10 - 11:30

Słowo wstępne

– dr hab. Stefan Góralczyk, prof. nadzw. - Dyrektor IMBiGS
– Aleksander Kabziński - Prezes PZPK

11:30 - 12:00

Panel informacyjny - prezentacje

– Prawo - Hubert Schwarz - Kancelaria Prawnicza  Amadeus,
– Zapotrzebowanie - Aleksander Kabziński - Polski Związek
   Producentów Kruszyw,
– Technologie - Jarosław Stankiewicz - IMBiGS

12:00 - 13:00

Prezentacje tematyczne wiodących producentów kruszyw:

– Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.  -  Jadwiga Szuba,
– Cemex Polska Sp. z o.o. - Paweł Chrapek
– Haldex S.A. - Barbara Lech
– Kopalnia Wapienia Morawica S.A. - Roman Suchenia

13:00 - 14:00

Debata panelowa

- w tym prezentacja Klastra Branżowego "Kruszywa"
   Aleksander Kabziński - Prezes PZPK 

14:00 

Podsumowanie i zakończenie Debaty

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ewentualnej zmiany programu
z przyczyn od nich nieależnych.

 

 

 PARTNERZY MEDIALNI