Program debaty

 

1 czerwca  2016 r., godz. 11:00 – 14:00

Targi Kielce - Hala E  – agora, przy wyjściu na teren otwarty

 

„Kruszywa do rozjaśniania nawierzchni drogowych”


11:00                   Otwarcie Salonu Kruszyw i Debaty

                           Wystąpienia organizatorów:  IMBiGS / Targi Kielce.

11:00 - 11:15      Prezentacja wprowadzająca

                            Dyrektor Instytutu dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS
                            - moderator


11:15 - 11:30      GDDKiA
- (Dariusz Gałązka)

                            Zapotrzebowanie ilościowo jakościowe na kruszywa do

                            nawierzchni, wymagania dotyczące kruszyw,

                            ocena GDDKiA kruszyw dostępnych na rynku.

                         Zob. prezentacja:


11:30 - 11:50      CEBEL Sp. z o.o.
- (mgr inż. Piotr Miduch)

                            Praktyczny pomiar współczynnika luminancji nawierzchni

                            (wg WT-2 2014) na mieszankach mineralno-asfaltowych

                             - uwagi i spostrzeżenia.

                         Zob. prezentacja:


11:50 – 12:10     Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. - (Erwin Filipczyk) -

                            Doświadczenia z dotychczasowych wdrożeń nawierzchni

                            z zastosowaniem kruszyw jasnych z kopalni gabra.

                         Zob. prezentacja:


12:10 - 12:30      IMBiGS  - (mgr Michał Filipczyk) -  Podaż naturalnych

                            kruszyw do nawierzchni rozjaśnionych.

                         Zob. prezentacja:

                            
12:30 - 12:50      IMBiGS  - (mgr inż. Jarosław Stankiewicz - IMBiGS) - Badania

                            możliwości zastosowania kruszyw naturalnych i sztucznych

                            w budowie nawierzchni rozjaśnianych.

                         Zob. prezentacja:

 

  12:50 - 14:00     DYSKUSJA - PODSUMOWANIE

 

PARTNERZY MEDIALNI