ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.
KLASTER GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU

Program debaty

 

Program Salonu Kruszyw

Tegoroczny Salon Kruszyw w zmienionej formule będzie  aktywny przez cały okres trwania Targów  tj w dniach 9-11 maja br.

Targi Kielce - Hala E  – agora, przy wyjściu na teren otwarty

Organizatorzy umożliwiają wszystkim członkom Kluczowego Klastra Gospodarki Odpadowej
i Recyklingu prezentacje na terenie Salonu Kruszyw własnych produktów i technologii. Odbywać się będą prezentacje eksperckie, wyświetlane będą filmy. Dyskusje, mini seminaria uzupełniać będą przekaz Salonu Kruszyw. Każdy dzień targowy poświęcony konkretnej tematyce zainteresuje mamy nadzieję wielu specjalistów z szeroko rozumianej branży , kruszyw, recyklingu, gospodarki odpadami.


I DZIEŃ  - 9.05.2017 r.  – koordynator  - Kluczowy Klaster Gospodarki Odpadowej i
 Recyklingu

                   Przewodnie hasło dnia -  „KIEDY ODPAD STAJE SIĘ PRODUKTEM”

          12.00    - Prezentacja ekspercka  -  „Aspekty prawne w wykorzystaniu
                        odpadów w budownictwie drogowym” 
                                         referuje: Łukasz Ostrowski, Kancelaria Radców

                                                      Prawnych „Gromek i Partnerzy

          13.00    - Prezentacja ekspercka -  „Ulgi B+R – czy dotyczą Twojej firmy?”
                                        referuje: Małgorzata Boguszewska
                                                      Ayming  Polska, Rada Podatkowa Lewiatan

          13.30    - Prezentacja ekspercka -   „Kiedy odpad staje się produktem”

                                        referuje : Leszek Bukowski – GDDKiA
                                                      (termin do potwierdzenia)


           14.00   -  Prezentacja Klastrów  zagranicznych:  Przykład norweski

          Dyskusje stolikowe    -  „Technologie recyklingowe dla drogownictwa”

 

II DZIEŃ  - 10 .05.2017 r.  -  koordynator IMBiGS

                     Przewodnie hasło dnia -  „Jak być lepszym w branży … ”

          11:30  - 13:30  DEBATA   „Jak być lepszym w branży …”

                                   Moderator:  dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS.

                       1.  Zrównoważony rozwój  - raportowanie zintegrowane.
                              referuje:  Michał Filipczyk, Danuta Kukielska -  IMBiGS

                       2.  Branżowy Znak Jakości – Solidne Kruszywa - PZPK
                              referuje: Aleksander Kabziński Prezes PZPK

                       3.  Budowanie zaangażowania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony
                            zdrowia na przykładzie kopalni kruszyw.
                               referuje : Przemysław Tomaszewski

                                              Menadżer Regionalny BHP

                                              LafargeHolcim

         14.00    - Prezentacja ekspercka: „Wymogi w zakresie wykorzystywania
                       odpadów w drogownictwie -  ilości/parametry/certyfikacja”
                                referuje: Leszek Bukowski – GDDKiA

         14.30    - Prezentacja – Dobre praktyki - Norwegia

          Dyskusje stolikowe  


III DZIEŃ  -  11.05.2017 r.  – koordynator  - Kluczowy Klaster Gospodarki
         Odpadowej i Recyklingu

                       Przewodnie hasło dnia -  „ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
                                                            DLA DROGOWNICTWA”

         10.30   - Prezentacja ekspercka  -   „Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w
                      branży odpadowej i Recyklingu w kontekście współpracy
                      międzynarodowej”
                                 referuje : Robert Kornatowski
                                                     Meritt Group

         12.00   - Prezentacja ekspercka  -  „Transfer technologii z Politechniki
                      Wrocławskiej do przedsiębiorstw.”
                                 referuje:    Tomasz Marciniszyn

         13.00   - Prezentacja ekspercka  -  „Zielone zamówienia publiczne”
                                 referuje:     Krzysztof Zachura


PARTNERZY MEDIALNI