ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.


PARTNERBioeko Grupa TAURON sp. z.o.o.Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Program debaty

15 maja 2019 r., od godz. 11:00 do 13:30 

hala E – agora, środek hali - wyspa, stoisko nr E-46

 

ZMIENIONE WYMAGANIA DLA KRUSZYW

nowe dokumenty – nowe wymagania – szanse i ryzyka

 

11:00 - 11:15

 Otwarcie Debaty   

  – przywitanie gości i uczestników
  

 11:15 - 11:30

Prezentacja wprowadzająca

 

Moderator:  dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS

 11:30 - 11:45

Przeobrażenia mineralne w kruszywach naturalnych w kwaśnym środowisku asfaltowych warstw ścieralnych

 

dr Bartłomiej Grzesik, Politechnika Śląska

 11.45 - 12:00

Podstawowe zmiany w wymaganiach dla kruszyw wg znowelizowanych norm

 

mgr Michał Filipczyk, IMBiGS – Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

 12:00 - 12:15

Skutki dla przemysłu wprowadzania znowelizowanych norm na wymagania dla kruszyw

 

mgr Michał Filipczyk, IMBiGS – Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

 12:15 - 12:30

Analiza zmian wymagań dotyczących zakładowej kontroli produkcji kruszyw wprowadzonych normą PN-EN 16236:2018-08

 

mgr Tomasz Kubuszewski, IMBiGS – Dział Certyfikacji Systemów Zarządzania

 

12:30 - 12:45

Krajowe wymagania techniczne dotyczące kruszyw do betonu nawierzchniowego

 

Leszek Bukowski – Naczelnik Wydziału Technologii z Departamentu Technologii Budowy Dróg GDDKiA

 12:45 - 13:15

Debata panelowa

 13:15 -

Podsumowanie i zakończenie debaty

 

 

PARTNERZY MEDIALNI