Szkolenia dla branży kruszyw

Zakład Kształcenia Ustawicznego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego prowadzi szkolenia zawodowe dla branży kruszyw. Kursy adresowane są m.in. do średniego i wyższego personelu technicznego odpowiedzialnego za jakość i certyfikację kruszyw oraz do osób odpowiedzialnych za sprawy BHP.

 

Z nowych szkoleń, na szczególną uwagę zasługują kursy:

I. Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych wg dotychczasowych  zasad określonych w Dyrektywie 89/106/EEC oraz znowelizowanych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011

Czas trwania seminarium: 8 godzin.

Koszt udziału w seminarium wynosi: 800 PLN + VAT.

II. Dobre praktyki stosowane w celu zapewnienia bezpiecznej pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń w górnictwie skalnym

Czas trwania seminarium: 8 godzin.

Koszt udziału w seminarium wynosi: 500 PLN + VAT.

 

Ponadto, kontynuując dotychczasowy program szkoleń prowadzone będą następujące kursy:

1. Zasady wprowadzania do obrotu maszyn zgodnie z nową Dyrektywą 2006/42/EC (szkolenie seminaryjne)

Czas trwania seminarium: 6 godzin.

Koszt udziału w seminarium wynosi: 500 PLN + VAT.

2. Badania i certyfikacja kruszyw budowlanych (ulotka)

Czas trwania kursu: 31 godzin lekcyjnych.

Cena kursu:  1 200 PLN + VAT (cena obejmuje koszt 4 posiłków – lunch).

3. Obowiązki producentów kruszyw budowlanych (ulotka)

Czas trwania kursu: 30 godzin lekcyjnych.

Cena kursu: 1 000 PLN + VAT (cena obejmuje koszt 4 posiłków – lunch).

4. Zakładowa Kontrola Produkcji: wymagania, zasady funkcjonowania, dokumenty i dokumentacja (ulotka)

Czas trwania kursu: 30 godzin lekcyjnych.

Cena kursu: 1 000 PLN + VAT (cena obejmuje koszt 4 posiłków – lunch).

 

Miejsce prowadzenia szkoleń – siedziba Zakładu Kształcenia Ustawicznego w Warszawie, budynek IMBiGS przy ul. Racjonalizacji 6/8.

Cena kursu nie obejmuje kosztów zakwaterowania.  Przedstawiona informacja nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi specjalistami.

 

Zakład Kształcenia Ustawicznego IMBiGS

tel:. 22 853 21 77; tel./fax: 22 843 89 72

e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.pl


PATRONATY PRASOWE