ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.

Tematyka debaty

 

    · Strategie dotyczące wykorzystania surowców wtórnych – przepisy UE, 
      oraz krajowe.

    · Problemy jakie napotykają producenci ze zbytem takich kruszyw.

    · Właściwości kruszyw alternatywnych.

    · Korzyści płynące z zastosowania kruszyw alternatywnych.

    · Możliwości wykorzystania kruszyw alternatywnych w budownictwie, 
      drogownictwie i infrastrukturze.

    · Projektowanie dróg z wykorzystaniem kruszyw alternatywnych.

    · Doświadczenia wykonawców i inwestorów związane 
      z kruszywami alternatywnymi. 

PATRONATY PRASOWE