Tematyka debaty

 

Przewodni temat debaty dyskutowany był w dwóch blokach problemowych poprzedzonych krótkimi prezentacjami wprowadzającymi przygotowanymi przez organizatora Debaty.


BLOK  1.

Problemy nowelizacji uwarunkowań prawnych przy wprowadzaniu wyrobów do obrotu

Zagadnienia do dyskusji:

a) zakres zmian wymagań dotyczących zadań, prawa i obowiązków producenta (upoważnionego przedstawiciela, dystrybutora, importera),

b) prognozowane zmiany w krajowym ustawodawstwie związane z obowiązkiem stosowania Rozporządzenia 305/2011,

c) nowe wymagania Rozporządzenia 305/2011 a wymagania krajowe zawarte w WT GDDKiA oraz w krajowych załącznikach do norm dotyczących kruszyw,

d) stan aktualny przepisów polskiego prawa – przepisy dotyczące wprowadzania

e) do obrotu wyrobów budowlanych wg zasad krajowych,

f) zadania jednostek certyfikujących.

W ramach podsumowania:

-  Odbiór znowelizowanych zasad przez poszczególnych uczestników rynku.
- Wpływ zmienionego ustawodawstwa na zapewnienie producentom legalnej sprzedaży wyrobów nie objętych harmonizacją europejską.


BLOK  2.

Zadania nadzoru rynku wyrobów budowlanych.

Zagadnienia do dyskusji:

a) funkcjonowanie nadzoru rynku w Polsce na podstawie aktualnych i zmieniających się przepisów prawa,

b) zadania i uprawnienia poszczególnych ogniw nadzoru rynku,

c) rola odbiorcy wyrobów budowlanych w obszarze nadzoru rynku.

W ramach podsumowania:

- Ocena skuteczności funkcjonowania nadzoru z punktu widzenia poszczególnych uczestników rynku wyrobów budowlanych.

PATRONATY PRASOWE