ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.

Tematyka debaty

 

     * Nowe uregulowania prawne dotyczące odpadów
        wydobywczych – praktyczne wnioski

     * Zagospodarowanie odpadów wydobywczych,
        jako podstawowy obowiązek wytwórcy odpadów
        – praktyczne działania w tym kierunku

     * Odpady wydobywcze w górnictwie skalnym
        – analiza wymagań prawnych i możliwych działań 
       w celu ograniczania ilości odpadów składowanych

     * Metodologia badań odpadów wydobywczych 
        – obowiązki i realne działania w tym zakresie

PATRONATY PRASOWE

Patron Medialny