Tematyka


- Rozjaśnianie nawierzchni drogowych za i przeciw.

- Rodzaje kruszyw  stosowane do rozjaśniania nawierzchni drogowych.

- Wpływ rozjaśniania nawierzchni na bezpieczeństwo na drogach.

- Doświadczenia wykonawców nawierzchni drogowych.

PARTNERZY MEDIALNI