ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.


PARTNERBioeko Grupa TAURON sp. z.o.o.Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Tematyka debaty

  • Podstawowe zmiany w wymaganiach dla kruszyw wg znowelizowanych norm
  • Skutki dla przemysłu wprowadzania znowelizowanych norm na wymagania dla kruszyw
  • Krajowe wymagania techniczne dotyczące kruszyw do betonu nawierzchniowego
  • Analiza zmian wymagań dotyczących zakładowej kontroli produkcji kruszyw wprowadzonych normą PN-EN 16236:2018-08

Goście zaproszeni do udziału w debacie:

dr Bartłomiej Grzesik z Politechniki Śląskiej - wygłosi prezentację dotycząca ryzyk związanych z reakcją niektórych kruszyw użytych do warstwy ścieralnej nawierzchni z kwaśnym środowiskiem asfaltowym w otoczeniu czynników środowiskowych.

PARTNERZY MEDIALNI